Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn học CATIA cơ bản - Bài 2

time Monday, 31/08/2020
user Đăng bởi Thanh Vân

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN VỚI CHUỘT VÀ PHÍM TẮT

I. Các thao tác với chuột

1. Để di chuyển khối sản phẩm

Giữ chuột giữa và rê chuột

2. Để phóng to, thu nhỏ sản phẩm

Ctrl+chuột giữa+di chuyển chuột: đẩy lên phóng to, kéo xuống thu nhỏ

3. Để xoay khối

Giữ chuột giữa + chuột phải để xoay khối

Ngoài ra có thể xoay sản phẩm bằng các cách sau đây:

- Giữ chuột trái vào đầu mút hoặc biên của biểu tượng Compass và xoay. Biểu tượng compass lấy ra bằng cách vào manue View =>Compass

 

- Tạo vùng điều khiển trên màn hình. Từ vùng điều khiển, giữ chuột trái vào vùng tròn để xoay, vào vùng vuông để di chuyển, vào vùng chữ nhật để phóng to hay thu nhỏ.

Cách lấy biểu tượng vùng điều khiển ra màn hình:

vào Tools  =>  Options  => Devices and Virtual Reality => Actived transformation Pad

- Ngoài ra còn có thể sử dụng các chức năng trong biểu tượng sau:

 kích chuột trái vào biểu tượng này rồi kích giữ chuột trái vào khối để xoay.

Trình đơn: View => Rotate

 phóng to.  thu nhỏ

II. Phím tắt

ESC: hủy lệnh hiện hành

F1: mở tài liệu hướng dẫn. Đối với máy tính có lưu tài liệu hướng dẫn.

Shift + F1: chọn hướng dẫn trên biểu tượng lệnh. Bấm Shift+F1 rồi kích vào biểu tượng lệnh

Shift + F2: tắt mở cây dữ liệu Specification Tree. Dùng điều chỉnh vị trí cây dữ liệu.

F3: ẩn/hiện cây dữ liệu trên màn hình Specification Tree.

Shift + F3: Chuyển đổi kích hoạt cho vùng đồ họa trên cây dữ liệu Specification Tree.

Alt + F4: thoát khỏi chương trình

Alt + F8: chạy file Macro

Alt + S: Trình đơn Start

Alt + F: trình đơn File

Alt + E: trình đơn Edit

Alt + V: trình đơn view

Alt + I: trình đơn Insert

Alt + H: trình đơn Help

Alt + Q: Window

Alt + Enter: Properties

Ctrl + F: search

Ctrl + N: tạo file mới

Ctrl + O: mở file có sẵn

Ctrl + U: update

Ctrl + X: cắt

Ctrl + C: Copy

Ctrl + V: paste

Ctrl + S: Lưu

Ctrl + Y: Repeat

Ctrl + Z: undo (quay lại bước trước)

Ctrl + Page Up: Zoom in

Ctrl + Page Down: Zoom out

Ctrl + Tab: chuyển đổi hiện thị các tập tin hiện hành trong trình window

Del: Delete

Home: Hiện thị đầu cây dữ liệu Specification Tree nếu được kích hoạt

End: Hiện thị cuối cây dữ liệu Specification Tree nếu được kích hoạt

 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: