Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn học CATIA cơ bản - Bài 6 nhóm lệnh Profile các đường conic

time Friday, 18/09/2020
user Đăng bởi Thanh Vân

CÁ DƯỜNG CONIC

 vẽ hình ellipse: click 1 chọn tâm, click 2 chọn điểm cuối của bán kính thứ nhất, click 3 chọn điểm thuộc đường elip. Bằng cách bật Sketch Tools, bạn có thể tạo elip bằng cách nhập tọa độ theo trình tự của 3 click trên.

 vẽ parabola: click 1 chọn tiêu điểm, click 2 chọn điểm cuối của bán kính (đỉnh), click 3 chọn điểm thứ nhất thuộc parabol, click 4 chọn điểm thứ 2 thuộc parabol. Bằng cách bật Sketch Tools, bạn có thể tạo parabol bằng cách nhập tọa độ theo trình tự của 4 click trên.

 vẽ đường Hyperbola: click 1 chọn tiêu điểm, click 2 chọn gốc của 2 đường tiệm cận, click 3 chọn đỉnh, click 4 chọn điểm đầu, click 5 chọn điểm cuối. Bằng cách bật Sketch Tools, bạn có thể tạo Hyperbola bằng cách nhập tọa độ theo trình tự của 5 click trên.

 vẽ đường conic: có các cách vẽ đường conic như sau:

 vẽ đường conic đi qua 5 điểm: chọn điểm thứ nhất và điểm thứ 2 là 2 điểm mút của conic, điểm thứ 3, 4, 5 là các điểm conic đi qua. Nguyên tắc là đoạn thẳng tạo bởi điểm 1 và 2 với 3 và 4 không được cắt nhau.

+ Vẽ conic qua 4 điểm và 1 tiếp tuyến: lựa chọn biểu tượng 4 điểm và biểu tượng tiếp tuyến (màu vàng). Điểm 1 và 2 tạo thành tiếp tuyến, conic tiếp xúc tại điểm 1 cũng là điểm đầu mút conic, điểm 3 là đầu mút còn lại của conic, điểm 4 là điểm conic đi qua. Nguyên tắc là đoạn thẳng tạo bởi điểm 1 và 2 với 3 và 4 không được cắt nhau.

+ Vẽ conic qua 2 tiếp tuyến và 1 điểm mà conic đi qua. Điểm 1 và 3 là tiếp điểm của conic với tiếp tuyến, đồng thời là đầu mút của conic. Điểm 2 và 4 là 2 điểm cuối của tiếp tuyến. điểm thứ 5 là điểm conic đi qua. Nguyên tăc: 2 tiếp tuyến phải loe về phía 2 tiếp điểm thì mới vẽ được conic.

+ Vẽ conic qua 2 tiếp tuyến và 1 điểm mà conic đi qua. Điểm 1 và 2 là 2 đầu mút, điểm 3 là giao của 2 tiếp tuyến, điểm thứ 4 là điểm conic đi qua.

Chú giải:  chỉ điểm cuối cùng trong mọi cách vẽ, dù bạn không bật biểu tượng này nhưng khi vẽ nó sẽ tự động kích hoạt.

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: