Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn học CATIA cơ bản - Bài 8 Nhóm lệnh Rectangle

time Friday, 02/10/2020
user Đăng bởi Thanh Vân

 vẽ hình chữ nhật có các cạnh song song với lề giấy in bằng 2 click: điểm góc đầu và điểm góc cuối

 vẽ hình chữ nhật qua 3 điểm góc tùy ý bằng 3 click.

 vẽ hình bình hành qua 3 điểm góc tùy ý.

 vẽ hình có 2 cạnh song song, 2 đầu là cung tròn.

Thao tác vẽ: Điểm khởi đầu là tâm cung tròn 1, điểm thứ 2 là tâm cung tròn 2, điểm thứ 3 xác định bán kính.

 vẽ hình có 2 cạnh song song với 1 cung tròn chuẩn, 2 đầu là 2 cung tròn.

Thao tác vẽ: Điểm đầu tiên là tâm cung tròn chuẩn, điểm thứ 2 đầu mút 1 cung tròn chuẩn, điểm thứ 3 là đầu mút 2 của cung tròn chuẩn, điểm thứ 4 xác định bán kính cung tròn bo đầu

vẽ hình lỗ khóa. Thao tác: Chọn điểm 1 là tâm của cung tròn lớn, điểm 2 là tâm của cung tròn nhỏ, điểm thứ 3 xác định bán kính của cung tròn nhỏ, điểm thứ 4 xác định bán kính cung tròn lớn.

vẽ lục giác. Thao tác: điểm thứ nhất là tâm, điểm thứ 2 là trung điểm của 1 cạnh.

vẽ hình chữ nhật đồng tâm, có các cạnh song song với cạnh giấy in. Điểm thứ nhất chọn tâm, điểm thứ 2 chọn điểm góc. Kiểu vẽ này, khi kéo góc ra thì các cạnh nở đều ra 4 phía, khi đẩy góc vào thì nó cũng thu vào đều từ 4 phía.

vẽ hình bình hành có 2 đường trung bình là 2 đường thẳng giao nhau. Thao tác, click vào biểu tượng, sau đó click vào 2 đường thẳng giao nhau cuối cùng click vào 1 điểm góc.

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: