timeSunday, 16/07/2023

1.Khái quát về Gà Đông Tảo Gà Đông Tảo có thể nói là giống gà quý có nhiều giá trị kinh tế lớn với các hộ chăn nuôi. Gà Đông Tảo nuôi vừa dễ lại vừa khó, vì giống gà thuần chủng này...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: